over ons

In 1999 kon VZW De Bolster het onafhankelijk arbeidszorgcentrum Domino integreren in de VZW. Het project was ontstaan in 1983 en werd een “centrum voor ergotherapie voor mensen met psychosociale moeilijkheden” genoemd. Reeds bij de start waren handambachtelijke activiteiten het middel waarrond de activeringsgedachte werd uitgebouwd. De Bolster bracht het arbeidszorgcentrum over van de Min. Liebaertlaan naar de Schutterstraat. Basis voor de werking bleven de ontwikkelingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten, maar naast renovatie van meubelen werd ook semi-industrieel werk één van de basisactiviteiten. In 1999 werden contacten gelegd met het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Antwerpen en werden de methodieken van niet-categoriale arbeidszorg geïntegreerd in de werking. Dit werd verder onderbouwd door contacten met het provinciaal platform Steunpunt Arbeidszorg West-Vlaanderen. Voor Zuid-West-Vlaanderen is er een regionaal netwerk Arbeidszorg.


In 2007 werd ons gebouw te klein en verhuisden we naar een centraal gelegen, vlot bereikbaar pand aan de Filips van de Elzaslaan.

 

 

de bolster

De Bolster in Kortrijk begeleidt volwassenen met een psychische kwetsbaarheid vanuit een kwaliteitsvolle herstelvisie. De Bolster biedt hen ondersteuning in hun re-integratie via tijdelijk - intens opgevolgd - begeleid wonen.

lees meer

trACee

Activiteitencentrum trACee in Kortrijk biedt volwassenen met een psychosociale en/of een psychische kwetsbaarheid een zinvolle tijdsbesteding: zowel praktisch als sociaal, zowel ondersteunend als vormend.

lees meer

missie & visie

Personen met een psychische kwetsbaarheid bevinden zich in een kwetsbare sociale en maatschappelijke positie.

lees meer

kwaliteit

Sinds jaren wordt binnen onze voorziening gewerkt aan het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van onze zorgverlening wordt via verschillende kanalen continu gemeten en bijgestuurd.

lees meer

groep zorg heilige familie

Domino maakt deel uit van een groep van welzijns- en gezondheidszorgvoorzieningen die werden opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk.

bekijk de website

Persoon 1

samenwerkingsverbanden

De Bolster is een samenwerkingsproject van verschillende kleinschalige initiatieven. Het project werd in de regio Kortrijk opgericht in 1988 met de steun van de zusters van de H. Familie. De Bolster heeft een samenwerkingsverband met het CGG Kortrijk, AZ Groeninge en het PZH. Familie. We maken deel uit van het netwerk geestelijke gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen. 

psychiatrisch ziekenhuis h. familie

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://zorghf.be/

centrum geestelijke gezondheidszorg

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://www.cggml.be/

az groeninge

lees meer

Bezoek de website via volgende url: https://www.azgroeninge.be/start