familie

Arbeidszorg is  maatschappelijk zinvolle arbeid op maat van de cliënt in combinatie met zorg. Er wordt gezocht naar de interesses en de mogelijkheden van de cliënt. Dit kan gebeuren in samenwerking -indien de cliënt dit wenst- met de familie en/of met andere naastbetrokkkenen. Het is belangrijk dat de cliënt  ervaart dat zijn bijdrage betekenisvol is en hiermee kan uitblinken naar zijn naaste omgeving. Een dergelijke soort arbeid is belangrijk voor een goede kwaliteit van leven : behoud van het vervangingsinkomen, sociale contacten, structuur, waardering, daginvulling,...

Het aandeel van familie en vrienden (de context) in het herstelproces van onze cliënten is heel belangrijk. Daarom hechten wij veel belang aan een goede familiewerking. We gaan hierbij actief aan de slag met familie, vrienden, partners,... . Belangrijk is om te luisteren naar de bezorgdheden van deze contextfiguren. Verder kunnen jullie naar eigen draagkracht helpen en ondersteunen in het herstelproces van onze cliënt. Het kleinschalig  oprichten van een participatieraad en een KOPP werking liggen in dezelfde lijn om enerzijds een forum te bieden, anderzijds ook om lotgenotencontact te bevorderen. We kunnen tevens als brugfunctie of doorverwijzer fungeren en jullie toeleiden naar vormingen of externe diensten/organisaties die verband houden met psychische kwetsbaarheden (vb. Praatcafé, Similes, …).

Als de cliënt dit toelaat zitten we regelmatig met het volledige netwerk samen. Naast familie en vrienden en bij voorkeur in het bijzijn van de cliënt zijn eerstelijns- en GGZ-actoren op dit overleg aanwezig. Vanuit de werking voorzien we jaarlijks ook een familie gebeuren waarbij we cliënten de kans geven om samen met hun familie aanwezig te zijn op een activiteit binnen ons arbeidszorgcentrum zodat men zicht krijgt op de werking van Domino.

Heb je nog vragen?

e-mail 056201791
Interesse icoon

maak kennis

Wil je meer weten over ons arbeidszorgcentrum? Dan kan je telefonisch (056/201791) of via mail (info@arbeidzorg-domino.be) met ons contact opnemen voor een rondleiding. We hopen op deze manier op al jouw vragen te antwoorden.
kennismaking

bij ons komen werken

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij Domino. Wij zijn soms op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

lees meer

veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Misschien vindt u het antwoord bij de meest gestelde vragen. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op.
lees meer