faq

wanneer zijn we telefonisch bereikbaar?

lees meer

Wij zijn telefonisch bereikbaar tijdens de openingsuren. Op feestdagen en weekends zijn we gesloten. U kan ons telefonisch bereiken op volgende momenten:

Maandag - Donderdag: 8u15 - 12u en 13u - 16u30

Vrijdag: 8u15 - 12u en 12u30 - 16u00

wat bij ontslag/vertrek uit domino?

lees meer

Overleg

Wanneer een cliënt vrijwillig of in overleg het traject beeïndigd in Domino zal er een ontslagbiref meegegeven worden die kan gebruikt worden bij de aanmelding op een nieuwe werkplek. Daarnaast wordt er nog een afslutiend gesprek ingepland met de cliënt waarin er heel wat zaken besproken kunnen worden.

Nazorg

We bieden als Arbeidszorgcentrum eveneens nog zes weken nazorg aan. Dit wil zeggen dat de cliënt nog zes weken terecht kan bij ons met allerhande vragen omtrent zijn (toekomstig) traject. Indien de cliënt beslist om binnen die zes weken toch het traject te hervatten bij ons dan kan dit probleemloos. 

Verwittigen van derden

Bij ontslag worden ook alle betrokken partijen verwittigd. Denk hierbij aan VDAB, GTB, Mutualiteit, OCMW of andere betrokken diensten. Indien de cliënt dit wenst brengen we ook naastbetrokkenen op de hoogte.

 

wat is de dagindeling

lees meer

Wij heten onze medewerkers welkom op minimum drie blokken in de week. Er wordt steeds gewerkt van 8u45 tot 12 of van 13 uur tot 16.30u. Dit telkens met een kwartiertje pauze.
Op vrijdag werken we in de namiddag van 12.30 uur tot 16 uur.
Onze medewerkers kunnen dus vrij de momenten bepalen waarop ze hier aan de slag gaan.

krijg ik er geld voor

lees meer

Wij bieden onbetaald vrijwilligerswerk aan.
Tijden het jaar zijn er echter een aantal activiteiten gepland waaraan je gratis kan deelnemen en die wij aanbieden om je te bedanken voor het geleverde werk. Zo gaan we jaarlijks bowlen, houden we een nieuwjaarsreceptie en een daguitstap.

heb ik recht op €verlof€

lees meer

Iedereen heeft recht op 25 dagen verlof, aangepast aan zijn werkschema. 

krijg ik een herstelondersteuner toegewezen

lees meer

Iedereen komt bij aanmelding en startgesprek bij één persoon terecht. Op onze teamvergadering krijgt iedereen een individuele herstelondersteuner toegewezen. De keuze hiervan hangt af van de werkuren van de cliënt en het atelier waarvoor hij heeft gekozen. Elke cliënt krijgt bij opstart ook een peter of een meter toegewezen, die zich over de nieuwkomer ontfermt.

kan ik er een maaltijd nemen

lees meer

Wij hebben een goed draaiend keukenatelier. Elke dag wordt er in de pauze verse soep aangeboden en om 12 uur kan je een vers bereide en gezonde maaltijd nuttigen tegen de correcte prijs van 4 euro.

kan ik er ook terecht als ik geen nederlands kan spreken

lees meer

Op de werkvloer wordt er Nederlands gesproken. Wie over een basiskennis Nederlands beschikt kan zeker bij ons aan de slag.