werk- en zorgtrajecten

Domino heeft een erkenning om in navolging van de uitvoeringsbesluiten van W² op te treden als actor werk binnen de activeringstrajecten. 
Daarnaast is er ook een erkenning  als herstelondersteuners van arbeidsmatige activiteiten (AMA). Wanneer betaald werk op middellange termijn niet mogelijk is, kan er beroep gedaan worden op de herstelondersteuners arbeidsmatige activiteiten. Het doel is zinvolle participatie aan de samenleving en de latente voordelen van arbeid te ervaren door het uitvoeren van een aantal taken op een werkpost (vb. meehelpen in de cafetaria van een ziekenhuis)

opendeur arbeidszorgcentrum domino

Op vrijdag 7 oktober 2022 organiseert het Arbeidszorgcentrum een opendeurdag. Kom je als bedrijf/vertegenwoordiger langs om ons te leren kennen?
lees meer

ervaring en dankwoord t.a.v. beschut wonen kortrijk

Ervaring en dankwoord t.a.v. Beschut Wonen Kortrijk
lees meer

iedereen welkom op onze zomermarkt

lees meer

twee accreditaties met een europese primeur!

Eind oktober 2021 werd door een team van experten van Qualicor Europe een vierdaagse audit doorgevoerd in het psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en De Bolster
lees meer