activeringstraject

Domino heeft een erkenning om in navolging van de uitvoeringsbesluiten van W² op te treden als actor werk binnen de activeringstrajecten. 
Daarnaast is er ook een erkenning  als herstelondersteuners van arbeidsmatige activiteiten (AMA). Wanneer betaald werk op middellange termijn niet mogelijk is, kan er beroep gedaan worden op de herstelondersteuners arbeidsmatige activiteiten. Het doel is zinvolle participatie aan de samenleving en de latente voordelen van arbeid te ervaren door het uitvoeren van een aantal taken op een werkpost (vb. meehelpen in de cafetaria van een ziekenhuis)