semi-industrieel

Via het verlenen van arbeidsmatige activiteiten binnen een productieve en- of dienstverlenende setting (binnen het centrum) willen we in arbeidszorg het gewaarborgd recht op arbeid aanbieden. Door participatie aan deze activiteiten wordt de maatschappelijke integratie en participatie bevorderd en worden latente functies van arbeid misschien opnieuw bereikbaar.  Arbeidszorg draagt bij tot het algemeen welzijn van de deelnemers.

Belangrijk in de methodiek is ook het niet- categoriale aspect waar we de meerwaarde erkennen in het laten samenwerken van cliënten uit verschillende doelgroepen. Het is een combinatie van zorg en tewerkstellingsmethodiek die gericht is op de meest kwetsbare groepen. Door middel van atelierwerking en groepsondersteuning probeert men de medewerker een zinvolle invulling aan te bieden. De zorg op maat, het rekening houden met ieders mogelijkheden in functie van het werk staat even centraal als de groepsaandacht waar dan eerder sociale groepsaspecten hun waarde bewijzen.

Attitudetraining is ook een element van het ontwikkelingsproces. Zowel in groep als op zelfstandige basis kan er aan eenzelfde opdracht gewerkt worden.

Er is nood aan grote diversiteit van werkaanbod om voldoende variatie en voldoende mogelijkheden te kunnen aanbieden. Duidelijke afspraken, duidelijke dagstructuur en voldoende inspraak zijn pijlers van de arbeidszorgmethodiek.
Binnen tewerkstelling is er ook geen onderscheid tussen mensen en hun kwetsbaarheid. Er is opvolging via evaluaties met doorverwijzers en met de cliënt zelf. Er wordt gewerkt aan een intensieve begeleiding samen met de cliënt om zo zijn talenten optimaal te kunnen benutten op de werkvloer en in de maatschappij.

Daarnaast wordt er samen met de cliënt gewerkt aan een aantal algemene doelstellingen:

 • Herwinnen en/of instand houden van dagstructuur.
 • Herwinnen en/of instand houden van arbeidsattitudes.
 • Organiseren van werkvoorbereiding naar een maatwerkberdrijf of reguliere tewerkstelling
 • Bijbrengen van vaardigheden  in functie van werkvoorbereiding.
 • Bevorderen van integratie van de medewerker in de samenleving.
 • Mogelijk maken dat medewerkers opnieuw hun zelfredzaamheid en welbevinden kunnen vergroten in de samenleving via het aanleren van praktische en sociale vaardigheden.
 • Leren formuleren van eigen doelstellingen en opnemen van verantwoordelijkheid.
 • Aanreiken van mogelijkheden om uit de vicieuze cirkel te geraken en binnen een veilig kader door te stromen naar een maatschappelijk beter aanvaard leven.
 • Versterken en methodisch opvolgen van het individueel begeleidingsproces.


Arbeidszorgcentrum Domino heeft verschillende ateliers waarin opdrachten worden uitgevoerd die er mogelijks voor zorgen dat een oriëntering richting tewerkstelling terug haalbaar is (indien gewenst). 

Het semi-industrieel atelier van Domino ontvangt opdrachten van diverse leveranciers die los staan van de werking. Die opdrachten kunnen heel variërend zijn. We sommen hieronder een aantal mogelijkheden op:

 • Etiketeren van producten (bv. flesjes shampoo)
 • Maken van assortimenten (bv. een doosje samenstellen met diverse producten)
 • Verpakken of herverpakken van bepaalde materialen in aangepaste dozen
 • Verzorgen van mailings voor bedrijven (bv. brieven sorteren, enveloppen dichtkleven en een adres etiket op plakken)
 • Afwegen van diverse materialen (bv. een product van 25 kilo herverpakken in zakjes van 1 kilo)
 • Stikken (bv. het aan elkaar vastmaken van diverse vlaggen dit met behulp van een naaimachine)
 • Telwerk (bv. staafjes per 100 verpakken)
 • Bezoek aan containerpark (elke week wordt er naar het containerpark gereden)
 • Aanbrengen van kleefstroken op papier

Een herstelondersteuner van arbeidszorgcentrum Domino leert hoe het werk uitgevoerd moet worden en zorgt ervoor dat de cliënten en collega’s goed kunnen samenwerken. De cliënt zorgt er samen met zijn collega’s voor dat de producten op tijd klaar zijn. Uiteraard staan de herstelondersteuners steeds klaar om de vragen te beantwoorden en een luisterend oor te bieden. 

Elke ochtend en namiddag gebeurt de taakverdeling van de opdrachten die dienen afgewerkt te  worden. Vanuit de herstelondersteuners zorgt men ervoor dat er geen druk op de cliënt gelegd wordt met betrekking tot deadlines. Op die manier kan iedereen op zijn eigen tempo werken en toewerken naar een goed herstel 

Voor de creatieve zielen hebben we ook een houtatelier ter beschikking. 

kwetsbare mensen openen bakkerij domino: “dit gaat veel verder dan alleen maar brood verkopen”

Hebt u het ook gelezen in de krant? Arbeidszorgcentrum Domino opende onlangs zijn deuren en heeft er zo een atelier bij. Lees hier het artikel dat in Het Laatste Nieuws gepubliceerd werd.
lees meer

“bakkerij domino” opent binnenkort zijn deuren

KORTRIJK – Nog niet zo lang geleden sloot Bakkerij Brigitte haar deuren in Filips van de Elzaslaan. Een jaar geleden sloot ook Bakkerij Bossuyt zijn deuren onverwacht. Dat betekent dat onze buurt twee bakkers armer geworden is. Met Arbeidszorgcentum Domin
lees meer

durf te vragen video

Durf te vragen video
lees meer

getuigenis van tibo over beschut wonen

Getuigenis van Tibo over Beschut Wonen
lees meer

jobs & stage

vacatures

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij Domino. Wij zijn soms op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

 

Jobs & stage

vacatures

Interesse voor de zorgsector? Solliciteer bij Domino. Wij zijn soms op zoek naar gemotiveerde medewerkers (m/v). Wie weet wordt u wel onze nieuwe collega!

Lees meer