Hygiƫnische maatregelen tegen corona

- Was regelmatig je handen met zeep en water

- Bedek je mond met een papieren zakdoekje bij het niezen en hoesten en gooi het weg na gebruik. Was nadien je handen.

- Als je geen zakdoekje bij de hand hebt, hoest of nies dan in de binnekant van je arm en niet in je handen.

- Als je hinder ondervindt aan je luchtwegen en je hebt koorts, blijf dan thuis en volg de richtlijnen van je huisarts.

- Draag niet onnodig een mondmasker. Deze zijn vooral bedoeld voor hulpverleners die een coronapatiënt van nabij verzorgen en de hulpverlener die zelf lichte symptomen van een acute infectie van de bovenste luchtwegen ontwikkelt (hoesten, niezen, ..).